اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۰۸:۴۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۱۳
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۵۷
غروب آفتاب
۲۰:۰۱:۰۴
اذان مغرب
۲۰:۱۸:۵۳