اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۳۴:۱۰
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۴۵
اذان ظهر
۱۲:۳۵:۵۳
غروب آفتاب
۱۸:۱۲:۱۹
اذان مغرب
۱۸:۲۹:۳۴