اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۴:۴۹:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۱۱
اذان ظهر
۱۲:۱۳:۲۰
غروب آفتاب
۱۸:۱۰:۴۳
اذان مغرب
۱۸:۲۷:۴۲