اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۱۷:۰۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۰۵
اذان ظهر
۱۲:۰۶:۱۲
غروب آفتاب
۱۷:۲۷:۴۰
اذان مغرب
۱۷:۴۵:۲۰