اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۱۴:۴۷
طلوع افتاب
۰۶:۴۵:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۲۱:۴۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۷:۴۷
اذان مغرب
۲۰:۱۵:۲۷