اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۵۷:۵۵
طلوع افتاب
۰۷:۲۵:۵۰
اذان ظهر
۱۲:۳۵:۰۳
غروب آفتاب
۱۷:۴۳:۲۵
اذان مغرب
۱۸:۰۱:۴۰