اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۱۴:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۵:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۲۵:۴۷
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۰۱
اذان مغرب
۲۰:۲۱:۴۵