اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۰۴:۰۷
طلوع افتاب
۰۶:۲۸:۴۱
اذان ظهر
۱۲:۰۸:۱۳
غروب آفتاب
۱۷:۴۶:۰۳
اذان مغرب
۱۸:۰۳:۱۵