اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۳۸:۱۸
طلوع افتاب
۰۷:۰۵:۰۶
اذان ظهر
۱۳:۲۵:۳۹
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۳۵
اذان مغرب
۲۰:۰۲:۴۸