اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۰۵:۴۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۲۴
اذان ظهر
۱۲:۰۷:۴۸
غروب آفتاب
۱۷:۴۳:۳۱
اذان مغرب
۱۸:۰۰:۴۶