اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۴۸:۴۹
طلوع افتاب
۰۷:۱۹:۳۳
اذان ظهر
۱۲:۱۵:۱۷
غروب آفتاب
۱۷:۰۹:۴۱
اذان مغرب
۱۷:۲۸:۴۱