اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۳۶:۲۶
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۰۹
اذان ظهر
۱۲:۳۶:۰۹
غروب آفتاب
۱۸:۱۰:۲۷
اذان مغرب
۱۸:۲۷:۴۵