اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۴۷:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۳:۳۱
اذان ظهر
۱۳:۲۷:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۴۰:۴۴
اذان مغرب
۱۹:۵۷:۵۰