اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۱۷:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۴۰
اذان ظهر
۱۳:۲۲:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۴۴