اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۵۰:۱۱
طلوع افتاب
۰۷:۲۱:۰۳
اذان ظهر
۱۲:۱۶:۱۲
غروب آفتاب
۱۷:۱۰:۰۳
اذان مغرب
۱۷:۲۹:۰۵