با صدور احکامی از سوی سردار آزادی انجام شد
دو انتصاب در فرماندهی انتظامی کردستان

به گزارش تابناک کردستان، سردار علی آزادی طی احکامی سرهنگ عبدالله فاتحی را به عنوان رئیس جدید پلیس آگاهی کردستان منصوب و از خدمات چندین ساله سرهنگ جمال سلمانی تجلیل کرد.

طی حکم دیگری از سوی فرمانده انتظامی کردستان، سرهنگ امیرهوشنگ حیدریان هم به عنوان معاون جدید اجتماعی فرماندهی انتظامی استان انتخاب شد.

گفتنی است پیش از این سرهنگ عبدالله فاتحی مسئولیت معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردستان را به عهده داشت.

مهر