با حکم مراجع قضایی انجام شد
رفع‌تصرف‌از2هزارمترمربع‌فضای‌سبزسنندج

به گزارش تابناک کردستان، فواد کریمی اظهار کرد: متاسفانه در برخی از محلات سطح شهر شاهد هستیم که ساکنان محل با فنس‌کشی فضاهای سبز محله از آن استفاده شخصی می‌کنند.

وی گفت: در یکی از این موارد، یکی از شهروندان ساکن شهرک سعدی در سنوات گذشته اقدام به فنس‌کشی فضای سبز واقع در آن محله کرده بود.

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج تصریح کرد: این شهرداری در راستای رفع تصرف از فضای سبز واقع در این محله ضمن تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی پیگیری لازم را در این خصوص انجام داد.

وی از رفع تصرف از 2 هزار متر مربع فضای سبز واقع در شهرک سعدی خبر داد و گفت: با حکم مراجع قضایی، حصارکشی فضای سبز در این محل برداشته شد.

ایسنا