پُرمصرف‌ها منتظر کنتور هوشمند باشند

به گزارش تابناک کردستان، هادی مدقق، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر، با اشاره به اجرای طرح فهام اظهار کرد: نصب کنتور هوشمند برای بخش عمده‌ای از مشترکان دیماندی صورت گرفت و در تابستان سال جاری حداکثر استفاده از این طرح انجام شد، به طوری که طبق آمار بیش از ۳۰۰۰ مگاوات مدیریت بار صورت گرفت.

وی با بیان اینکه فاز دوم طرح سهام شامل مشترکین خانگی، تجاری، کشاورزی و اداری پرمصرف می‌شود، گفت: اجرای فاز دوم آغاز شده و 5 میلیون مشترک را شامل می‌شود؛ فاز دوم قرار است طی 2 سال اجرا شود.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با بیان اینکه دریافت بخشی از هزینه برای نصب کنتور هوشمند از مشترک در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مجوز قانونی این امر گرفته شده و آیین‌نامه آن در حال تدوین است، هنوز مشخص نیست چند درصد از هزینه از مشترک دریافت شود اما معادل تعویض کنتور معمولی خواهد بود.

وی گفت: در قدم اول در فاز دوم ۴۰۰ هزار مشترک پرمصرف شامل طرح می‌شود که باقی‌مانده مشترکان کشاورزی هستند. بعد از آن مجتمع‌های تجاری و سرانجام مشترکین خانگی در اولویت قرار دارند.

تابناک