با حکم وزیر کشور
فرماندارسابق‌سنندج‌مدیرکل‌امنیتی‌وزارت‌کشور‌شد

به گزارش تابناک کردستان، با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ولی‌الله میرزایی‌اصل مدیرکل امنیتی وزارت کشور شد.

 

معاونت فرماندارهای صحنه، اسلام‌آباد غرب و قصرشیرین و فرمانداری الیگودرز، قروه و سنندج و نیز مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری لرستان، از جمله پست‌های مدیریتی است که میرزایی‌اصل در کارنامه کاری خود دارد.