عکس/دستوراستاندارکردستان‌زیرپای‌فرمانداردهگلان!

1- استاندار کردستان 9 خرداد 98 در یکصد و نود و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: مدیران در زمان برگزاری آزمون از حضور و بازدید در محل‌های برگزاری کنکور خودداری کنند تا باعث ایجاد استرس در بین شرکت‌کنندگان نشوند. 

2- فرماندار دهگلان 14 تیر 98 از حضور در محل برگزاری کنکور خودداری نکرد تا هم دستور استاندار را نادیده گرفته باشد و‌‌ هم باعث ایجاد استرس در بین شرکت‌کنندگان شده باشد!

عکس/دستوراستاندارکردستان‌زیرپای‌فرمانداردهگلان!