«ثابتی»مدیرکل‌راه‌وشهرسازی‌کردستان‌شد

به گزارش تابناک کردستان و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با صدورح کمی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان کردستان را منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی به تعهد، تخصص و تجربه، محمدصدیق ثابتی اشاره شده و وی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی کردستان منصوب شده است.