عکس/نشت‌چندماهه‌فاضلاب‌در‌یک‌معبر‌و‌بی‌تفاوتی‌مسئولان‌کردستان

چند ماه است که فاضلاب کوچه جنب مسجد ملاجلال سنندج، در چند قدمی مرکز بهداشت شهرستان، به داخل معبر نشت می‌کند، علاوه بر مشکلاتی که بوی تعفن ایجاد شده در محل ایجاد کرده، سلامتی ساکنان آن ناحیه و کسانی که از این معبر پرتردد عبور می‌کنند با تهدید جدی مواجه است. 

در این شرایط، آب و فاضلاب شهری کردستان، ظرف مدت یادشده، تحقیقاً هیچ اقدام عملی برای پایان دادن به این وضعیت اسف‌بار انجام نداده است! 

اما معلوم نیست آیا دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان دستگاه متولی سلامت مردم، در قبال این موضوع و بی‌اعتنایی آبفا کردستان به وضعیت ایجاد شده، کاری انجام داده، یا لااقل می‌خواهد کاری انجام دهد یا خیر؟! 

البته مشکلات این حوزه، تنها محدود به مورد اخیر نیست و این رسانه گزارش‌های دیگری در این باب در آینده منتشر خواهد کرد.

عکس/نشت‌چندماهه‌فاضلاب‌در‌یک‌معبر‌و‌بی‌تفاوتی‌مسئولان‌کردستان