مصوبه‌جدیددولت‌برای‌مهاررشدقیمت‌خودرو

به گزارش تابناک کردستان، در جلسه کمیته خودرو، بر این نکته تأکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودرو‌های تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد، زیرا تولید و تحویل خودرو‌ها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.

براساس تصمیم این کمیته کسانی که قصد خرید محصولات ایران خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام‌شده اقدام به خرید خودرو نمایند.

تابناک