عکس/شهرداری‌سنندج‌ویک‌وعده«ساماندهی»دیگر!

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از ساماندهی وانت بارها و کافه‌های سیار میدان گاز و پارک جنگلی آبیدر خبر داد. 

پ.ن: همانطور که دست‌فروشان سنندج ساماندهی شدند؟!

عکس/شهرداری‌سنندج‌ویک‌وعده«ساماندهی»دیگر!