دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان خبر داد
محکوم‌شدن5عضوشورای‌شهرسریش‌آبادبه‌حبس

به گزارش تابناک کردستان، اکبر جوهری در گفت‌وگو با میزان از محکوم شدن 5 عضو شورای شهر سریش‌آباد از توابع استان کردستان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد.

وی در رابطه با جزئیات این خبر گفت: موضوع اتهام 5 عضو شورای شهر سریش‌آباد دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح است که مبلغ جمعاً 410 میلیون ریال از سوی پیمانکار معدن شهرداری به حساب شخصی اعضای شورا واریز شده و فیش‌های واریزی یک مرحله آن در 5 فقره در فضای مجازی منتشر گردیده بود.

این مقام قضایی افزود: دادگاه با انجام تحقیقات مبسوط و برگزاری چندین جلسه دادگاه و مواجهه حضوری و جلسه رسیدگی، النهایه دفاعیات اعضای شورا را در خصوص 5 فقره فیش واریزی بلاوجه تلقی و هر کدام از اعضای شورا به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.

جوهری تصریح کرد: ضمناً تعدادی از گروه‌های فعال در فضای مجازی که اقدام به انتشار فیش‌ها کرده بودند از اتهام افترا و نشر اکاذیب تبرئه شدند.