نجات‌مادرباردارباکمک‌عوامل‌راهداری‌کردستان

به گزارش تابناک کردستان، دانش زندی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: یک مادر باردار با تلاش 12 ساعته راهداران این استان از روستای درویان فارس دیواندره به مراکز درمانی منتقل شده است.

وی با بیان اینکه با بازگشایی مسیر، مادر باردار به موقع به مرکز درمانی رسید، گفت: از آغاز بارش‌ها تاکنون این چهارمین مادر بارداری است که راهداران استان اقدام به نجات او می‌کنند.