از بحث سیستم نوبت‌دهی کلینیک‌ها تا تفسیر قابل تأمل موضوع داروهای کمیاب
فیلم/حکایت‌های‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌کردستان!
{$sepehr_media_408458_540_400}