فیلم/حکایت تنها دستگاه رادیوتراپی در کردستان
{$sepehr_media_400612_540_400}