بازگشت‌ساعات‌کار‌ادارات‌کردستان‌به‌روال‌سابق‌از27مرداد

به گزارش تابناک کردستان، هم‌زمان با خنک شدن نسبی دمای هوا، ساعات کاری ادارات کردستان که از 24 تیرماه امسال با هدف کاهش مصرف برق یک ساعت به جلو کشیده شده بود از نخستین روز هفته آینده به روال عادی باز می‌گردد.

شروع ساعت کاری ادارات در روال عادی از 7 و 30 دقیقه صبح و پایان 14 و 30 دقیقه عصر برای روزهای شنبه تا چهارشنبه و در روز پنجشنبه ساعت 13 و 30 دقیقه است.