تشکیل‌کمیته‌ای‌برای‌شناسایی‌مدیران‌بازنشسته

به گزارش تابناک کرستان، رئیس جمهور از مصوبه مجلس برای اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مدیریت های اجرایی استقبال کرد.

سازندگی نوشت: کمیته‌ای در دولت تشکیل و افراد آن تعیین شده‌اند تا مدیرانی را که مشمول این قانون می‌شوند، شناسایی و افراد دیگری جایگزین آنها شوند.

تابناک