احضار مدیر مسئول‌ تابناک‌ کردستان‌ به‌ دادسرا با شکایت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی

«فرید کریمی»، مدیرمسئول سایت تابناک کردستان، با شکایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد.

به گزارش تابناک کردستان، «فرید کریمی»، مدیر مسئول سایت تابناک کردستان، با شکایت سیامک واحدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد.

اتهام مطرح شده علیه مدیر مسئول تابناک کردستان در شکایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

«کریمی» پیش از این هم برای انجام تحقیقات و بازجویی در خصوص شکایت یادشده، 2 بار به پلیس فتا استان کردستان احضار شده است.